• GraanCirkel I/Cercle des Graines I

  Halle, croisement de Victor Demesmaekerstraat et Mierenberg

  Avec les Cercles de Graines on prévoit un cycle de 4 leçons sur les graines, sa culture biologique, son espace dans la culture populaire, l’art, ...

  Les 4 dates sont le 31 mars, le 16 juin, le 9 septembre et le 20 octobre... C’est bien de participer les 4 cycles, parce que les informations du premier vont servir au deuxième, etc. Les assemblées seront en Néerlandais, mais je peut trouver des traducteurs. Mets-moi au courant bien en avance.

  Cercle de Grain I - samedi 31 de mars 2018 a 13h
  Le premier cercle sera sur la présence des éléments naturels dans et a coté d’un champ et leur but agro-écologique, la désherbage mécanique dans les cultives de blé et l’application de sous-semis dans le blé. On sèmera du trèfle et deux autres cultives qui ont u leur espace dans les champs de blé...


  In het jaar 2018 worden vier GraanCirkels georganiseerd. De GraanCirkels zijn bijeenkomsten waar we mensen in contact willen brengen met de teelt van biologisch graan. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan de oude variëteiten en we werken compleet cross-over – we willen met het graan uitbreken uit eender welk keurslijf. Zowel landbouw, volkse cultuur, teelttechnische aspecten, geschiedkundige weetjes, natuurbeleving, moderne ontwikkelingen, hedendaagse kunst, gezondheid, landschap en wat zo meer worden betrokken op de 4 bijeenkomsten die we organiseren. De 4 bijeenkomsten beginnen in het voorjaar, wanneer de wintertarwe al 5 maanden gezaaid en gegroeid is. We eindigen bij de zaaiing van het daaropvolgend jaar. Voor dat opzet wordt gekozen om de deelnemers aan de Graancirkels vertrouwd te maken met de gezonde boer(inn)enkijk op de wereld… Een gezonde landbouwcultuur volgt cirkels, het creëert een continuüm waar we voor zorg voor dragen en vruchten van plukken. Een beetje als het betere house-feestje waar het ene nummer naadloos overgaat in het volgende…

  De data van de 4 leermomenten zijn 31 maart, 16 juni, 9 september en 20 oktober. het is goed om ze alle vier op te volgen, maar deelnemen aan 1 individuele les kan ook.

  GraanCirkel I - Zaterdag 31 maart 2018
  Thema : Eerste groei tarwe, onkruidbewerkingen in de biologische teelt, toepassen van onderzaai, boerennatuur en akkerranden
  Afspraak om 13u – Kruispunt Victor Demesmaekerstraat en Mierenberg, 1500 Halle.
  Einde 17 uur.

  De eerste twee dagen worden georganiseerd op het veld in Halle (kant Breedhoudt) waar ‘De Groentelaar’ verschillende oude tarwevariëteiten heeft ingezaaid. Bij aankomst op dat veld vallen meteen de natuurranden op die ‘in’ het veld liggen. De boeren van de Groentelaar deden dit niet louter voor de natuurwaarden, de stroken vervullen ook een teelttechnische functie. Bovendien bespreken we de inplanting van houtige elementen in het landschap. De eerste bijeenkomst en de eerste kennismaking met de tarwe is het moment dat de tarwe uit de winter komt en de groei zich flink hervat. In de herfst van het jaar voordien werd de tarwe machinaal gezaaid en kwamen er al enkele onkruidbewerkingen aan te pas. In het voorjaar nemen we die draad terug op. Als de stand van de tarwe en de bodem die dag nog een bewerking toestaan gaan we nog is met de wiedeg aan de slag om een laatste keer het onkruid vantussen het gewas te halen. Bovendien gaan we ‘in’ het tarweveld en met de hand klaver zaaien. De klaver wordt ‘ondergezaaid’ en zal na de tarweoogst hopelijk een mooi klavertapijt achterlaten wat de bodemvruchtbaarheid bevordert. Bovendien gaan we enkele andere proefjes opzetten in het tarweveld en proberen we enkele andere ‘onderteelten’ uit die we terugvonden in de etymologie of in oude landbouwkundige werken.


  Documents liés

  Commenter

  *Attention, les commentaires ne font pas office d'inscription ! Ils ont pour objectif de pouvoir discuter au sujet du chantier (questions pratiques, co-voiturage, etc).
  Qui êtes-vous ?
  Ajoutez votre commentaire ici

  Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

  Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom

Top